קטגוריה זו מיועדת לתחנות, מקומות, קטרים, ציוד נייד וכלי רכב לאורך הקו הראשי של הרכבת הצפון-מערבית.

All items (73)

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.