קטגוריה זו מיועדת למכונות קיטור - בין אם מסילתיות ובין אם לאו - המונעות בעזרת מערכת גל ארכובה-גלגל תנופה.

All items (6)

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.