IsraeliEngine.png

ערך זה עוסק בְּמוצר/ים שלא תורגמו לעברית (לפחות לא לעת עתה), או שגרסה עברית (רשמית) קיימת אבל טרם נמצאה. אי לכך, המידע להלן עשוי שלא לשקף את הגרסה הרשמית, בְּמידה שקיימת.על פי הספר "האי סודור: העם, ההיסטוריה והרכבות" רכש משרד ההגנה את מחצבת הצפחות שליד תחנת הרכבת סקארלווי למטרות אחסון תחמושת לאחר סגירתה. משרד ההגנה משתמש בקטר משל עצמו למטרות עיתוק רכבות, קטר חשמלי שחור המתואר כ"דמוי חיפושית". מחמת אופיה הסודי במיוחד של עבודתו, מעולם לא נראה הקטר ואב טיפוסו אינו ידוע.


TimeForaStory62.png

שלום, חברים! ערך זה לא מרגיש כל כך טוב. יהיה עליו לגשת למוסך הקיטור ולעבור תיקונים. תוכלו להושיט לנו קרס לעזרה?

מסילות אחרות בְּסודור
"קנקני הקפה"קטרי המכלים של רכבת ולזוורת'-סאדריליידימייביסקטר משרד ההגנה
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.