FANDOM


"גם אני מהימן!"
"אולי לא מהימן דייך!"
— תומס ואליזבת (תרגום חופשי)


קינוחים לא בהולים (בבריטניה: Not So Hasty Puddings, "פודינג לא בהול"; בארצות הברית: Not So Hasty Cakes, "עוגות לא בהולות", או Thomas and the Avalanche, "תומס ומפולת השלגים") הוא הפרק העשרים וארבעה של העונה השביעית.

עלילה

תקופת חג המולד הגיעה אל האי ושלג כבד מכסה את האדמה. כשאליזבת מביאה את מפלסת השלג של תומס, הוא מסרב שהיא תותקן עליו ואליזבת מצהירה שהוא לא יהיה יעיל בלי המפלסת. תומס רוטן על גסות רוחה של אליזבת ועל כך שמפלסת השלג מכבידה על בלמי הרתיעה שלו.

כשתומס מגיע לְמיית'ווייט, הוא מוצא את סר טופְּהם הַאט שמודיע לאליזבת כי מפעל הפודינג מושלג ויש להוביל את הפודינג לַנמל בְּטרם האונייה תפליג לַיבשת. תומס מתנדב לעשות זאת, אבל סר טופְּהם הַאט צריך שתומס יעבוד בַּשלוחה שלו, ומעניק את המשימה לאליזבת בְּשל היותה מהימנה מאוד. תומס מצהיר שגם הוא מהימן, אבל אליזבת אומרת שהוא לא מהימן דיו, ובכך מכעיסה את תומס כשהיא עוזבת.

תומס מספיק להגיע לְכל התחנות, בעוד אליזבת מתקשָׁה לנסוע על הכביש החלקלק. תומס מגיע לַנמל כדי לאסוף את טֶרֶנס ורואה שאליזבת לא חזרה. סר טופְּהם הַאט מורה על תומס לחפש אחריה. פודינג חג המולד מועמסים על אליזבת והיא בדרך לַנמל, אך היא נתקעת בְּערימת שלג בְּשל הכביש החלקלק ומשקל מִטעָנה. נהגה של אליזבת עוצר את תומס ואת טֶרֶנס, וטֶרֶנס מחלץ אותה. תומס עוזר לאליזבת להביא את הפודינג בדיוק בַּזמן, ואליזבת מבינה שתומס הוא קטר מהימן.

דמויות

מקומות

טריוויה

 • פרק זה לא הופץ לִצפייה ביתית בַּממלכה המאוחדת ובארצות הברית עד שהופץ בְּ-DVD בַּממלכה המאוחדת בשנת 2008 בְּמסגרת "העונה השביעית המלאה", ובארצות הברית בַּ-DVD "בוץ נהדר". אי לכך, היה זה הפרק היחיד של העונה השביעית שלא הופץ בְּקלטות וידאו בארצות הברית ובַּממלכה המאוחדת.
 • פרק זה היה הראשון שנכלל רק בְּ-DVD של עונה שלמה בַּממלכה המאוחדת ובאוסטרליה.
 • פרק זה הוא גם היחיד מִשתי בחינות:
 • הופעתה הראשונה והיחידה של האקנבק בְּסדרת הטלוויזיה.
 • הופעתה היחידה של אליזבת בָּעונה השביעית.
 • עבור הצילום השלישי שימש קטע לא-משומש מהעונה השישית.
 • שלט "פודינג סודור" שייך כיום ל-The Coffey Man Preservation לאחר שנמכר על ידי "דה פרופ גלרי" ("גלריית האביזרים").

שגיאות

 • בַּ-DVD "בוץ נהדר" ובדיבוב הרומני נקרא הפרק "Thomas & the Avalanche" ("תומס ומפולת השלגים"), שֵׁם לא קשור לַעלילה היות ואין בה מפולת שלגים.
 • בַּתקריב על גלגליה של אליזבת נראֶה המשטח ששימש על מנת לגרום לה להחליק.
 • עקב השימוש בְּקטעי ארכיון, הנרי נמצא בְּמבנהו הישָׁן מלפני בנייתו מחדש ותומס נראֶה לִזמן מה עם מפלסת השלג האחרת שלו מהפרק "זה בסך הכל שלג" ועם טובי מאחוריו.
 • אף שהפרק נקרא "Not So Hasty Cakes" בדיבוב האמריקאי, עדיין כתובה על השלט המילה "Puddings".
 • עיניו של טֶרֶנס רופפות כשנהגה של אליזבת עוצר אותו ואת תומס.
 • הקריין אומר שנהגה של אליזבת "הפעיל את הבלמים" (בלשון רבים), למרות היותה משאית.

גלריה


Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.