FANDOM


קירק מאצ'אןסודרית: Kirk Machan, "כנסיית מאצ'אן") הוא כפר הנמצא למרגלות הר קולְדי פֶל שנבנה מסביב לכנסייה מהמאה האחת עשרה שהוקדשה למאצ'אן הקדוש, נזיר אירי שהתגורר במערה בסמוך לקולְדי פֶל. זוהי תחנת המסוף של רכבת קולְדי פֶל.

תחנת קירק מאצ'אן נמצאת בשלוחת פיל גוֹדְרֶד. זהו גם המטה הכללי של רכבת קולְדי פֶל, ומקומם של מחסני הקטרים ושל מחסן התחזוקה. מסילת לולאה ומסילת התחלפות צדדית נמצאות צפונית לקירק מאצ'אן, שם ניתן להעביר את הקטרים ואת הקרונות לקרונות רוחב תקני בעבור המסע לקרובנס גייט.

תחנת הרכבת, השייכת לרכבת קולְדי פֶל, נפתחה בשנת 1900. רכבות משלוחת פיל גוֹדְרֶד עוצרות ברציף המזרחי, ועל מפעיליהן לשלם בעבור השכרה. התחנה אינה מאוישת בחורף, מאחר שרכבת קולְדי פֶל סגורה בחודשים אלו.

גלריה

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.