FANDOM


ערך זה עוסק בעיירת קֶלְסתורפ. ייתכן שהתכוונתם לתחנה.


Gordon'sFireServiceRS2

קֶלְסתורפ (Kellsthorpe) היא עיירה דרום-מערבית בסודור. תחנת הרכבת הקרובה ביותר, כביש קֶלסתורפ, נמצאת כ-2 וחצי מייל דרומית לעיירה.

היסטוריה

שמה של קֶלְסתורפ נובע מתורקל מנוריץ' (Thorkell of Norwich). תורקל וגוֹדְרֶד קרובן נלחמו משני הצדדים בקרב על גשר סטמפורד (1066). השניים נפצעו והתיידדו אחר כך. כשהתנגדות הסקסונים לוויליאם הראשון קרסה בשנת 1067 הצעיד תורקל את עמו לעבר חוף לנקשייר. הצ'יף אוגמונד קיבל את פניהם בסודור, והעניק להם אדמה בתמורה לעזרה בעת צורך בהגנה על האי.

צאצאיו של תורקל, משפחת קלסון, עדיין גרים במקום ומוכרים היטב באי. רבים מיתר תושבי העיירה קשורים אף הם לבני עמו של תורקל.


TimeForaStory62

שלום, חברים! ערך זה לא מרגיש כל כך טוב. יהיה עליו לגשת למוסך הקיטור ולעבור תיקונים. תוכלו להושיט לנו קרס לעזרה?

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.