FANDOM


Canadaflag

קנדה (באנגלית ובצרפתית: Canada) היא מדינה באמריקה הצפונית המורכבת מעשר פרובינציות ומשלוש טריטוריות וגובלת בארצות הברית מצפון. קנדה היא המדינה הגדולה ביותר ביבשת אמריקה הצפונית.

קטרים

TimeForaStory62

שלום, חברים! ערך זה לא מרגיש כל כך טוב. יהיה עליו לגשת למוסך הקיטור ולעבור תיקונים. תוכלו להושיט לנו קרס לעזרה?

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.