תומספדיה
Advertisement
תומספדיה
כללים ונהלים מדריך לעיצוב דפים הודעות אקטואליה תרגום מונחים

דף עזר זה נועד לסייע למשתמשים בתרגום מונחים נפוצים המופיעים בוויקי "תומס הקטר וחברים" המקורית, שמרביתם אינם מוכרים לציבור הרחב אבל נחוצים גם במהדורה העברית. הטבלאות להלן חלקיות, אבל נעשתה השתדלות לכלול את המונחים הנפוצים ביותר.

ציוד נייד וחלקיו

אנגלית עברית הערות
Backhead לוח בקרה
גב תא בעירה
החלק האחורי בתא בעירה של קטר קיטור, שעליו מותקנים הבַּקרים
Banker קטר עזר אחורי
Bogie חוגון
Brake van קרון בילום
Breakdown train רכבת חילוץ
Buffer בלם רתיעה
פגוש
Bufferbeam
Buffer beam
לוחית בלמי רתיעה
לוחית פגושים
Bunker תא פחם
Cab תא נהג בטרקטורים ובציוד מכני הנדסי: "תא מפעיל"
Coach קרון (נוסעים)
Conflat קרון שטוח קצר
Coupling rod מוט חיבור מוטות המחברים בין גלגלי הנעה של קטר
Cowcatcher מגן
Engine קטר בהקשר של קטרי דיזל/חשמליים ומכונות אחרות עשוייה המילה להתייחס גם ל"מנוע". מילים כמו "קטרית" או "מטוסה" אינן קיימות ו"קרונית" עשוייה להטעות, ולכן עדיף לציין את מין הדמות לצד שם כלי הרכב (באם אינו תואם) במקום להשתמש בהן. לדוגמה: "קרון נקבי" או "סירה זכרית"
Firebox תא בעירה
כבשן
Funnel ארובה
Guard's van קרון כרטיסן מונח נרדף לקרון בילום
Hopper קרון תפזורת
קרון משפך
Mixed-traffic engine קטר נוסעים ומשא
קטר מעורב
מתאים להובלת קרונות משני הסוגים העיקריים (נוסעים ומשא)
Pannier tank מכל בצורת סל
מכל בצורת טנא
Pump trolley קרונית ידנית
Railcar קרונוע
Rolling stock ציוד נייד
Running board מדרך
Saddle tank מכל אוכפי
מכל בצורת אוכף
Shunter קטר עיתוק
Sideplates לוחות צדדיים
Slip coach קרון החלקה
קרון מחליק
קרון חומק
Smokebox תא עשן
Smoke deflector סך-עשן
Splasher
Wheel arch
כנף גלגל
כיסוי גלגל
קשת גלגל
Station pilot קטר עיתוק שבסיסו בתחנת נוסעים גדולה והוא משמש להעברת רכבות או קרונות בין רציפים, ליקוט קרונות וחיבורם ליצירת רכבות ועוד
Steam tram טראם קיטור
Tank engine קטר (בעל) מכלים
(Tender (engine (קטר בעל) קרון עזר
Tram engine קטר טראם
Truck קרון (משא) באנגלית בריטית, משאיות נקראות lorries
Valve gear הינע שסתומים מנגנון בקטר קיטור להפעלת שסתומי יניקה ופליטה המזרימים את הקיטור לבוכנות ופולטים אותו בעת הנכונה
Van קרון ארגזי
Well wagon קרון נמוך
Well tank מכלים בצורת מעיין
Whistle צופר (קיטור) התרגום המילולי ("משרוקית") אינו מדויק בהקשר של צופרי קיטור

מסילות ותשתיות

אנגלית עברית הערות
Ballast רֶבֶד
Branch line שלוחה
Broad gauge מסילה רחבה
רוחב רחב
Buffers אוטם מסילה
בלם פגוש
Gauge רוחב מסילה
רוחב
גודל המרחק בין הפסים
Headcode קוד חזיתי
Junction מפגש (מסילות)
הצטלבות (מסילות)
השימוש במונח "צומת" (ככל הנראה) לא נהוג ברכבות, וחלק ניכר מהמופעים של "junction" מתארים נקודות פגישה בין רכבות מתואמות על מסילות שונות (לדוגמה בתחנות). אין לבלבל עם מפגש כביש-מסילה, הנקרא באנגלית "(level) crossing".
Level crossing מפגש כביש-מסילה
מפגש מסילת ברזל
Loop line קו מעגלי
Narrow gauge מסילה צרה
רוחב צר
Points
Set of points
מסוט
מפלג
Railway מסילה
(חברת) רכבת
המונח "מסילה" מתאר את תשתית הרכבת עצמה, והמונח "רכבת" לתאגיד המפעיל אותה. בעבר הייתה כאן עדיפות ל"מסילה" על "רכבת" בטענה לבלבול עם קטר וקרונות, אבל אחר כך הוחלט לתקן את תרגומי שמות החברות בהתאם למינוח בעברית.
Siding מסילה צדדית
עקלתון
מסילת עיתוק
Signal סמפור
Signal box
Signalbox
תא איתות
Sleeper אדן
Standard gauge רוחב תקני
מסילה תקנית
Tramway רכבת קלה
מסילת טראם
בסודור כמעט ואין חשמליות (מהסוג החשמלי), אלא בעיקר מערכות רכבות עירוניות מהמאות ה-19 וה-20.
Turntable סובבן
חוגה
מסובב

מקצועות

אנגלית עברית הערות
Banksman מכוון של ציוד מכני הנדסי
Fireman מסיק המילה מתייחסת גם ל"כבאי", אבל ברוב הערכים הכוונה ל"מסיק"
Fogman אתת ערפל
Guard כרטיסן
שומר
ברכבת נוסעים: "כרטיסן"; ברכבת משא: "שומר"
Porter סַבָּל
Shunter עתק
Signalman אתת
Stationmaster מנהל תחנה

שונות

אנגלית עברית הערות
Derailment שימוט ירידה מן המסילה
Face mask יציקת פָּנים מתייחס ליציקות הבעות הפָּנים של הדגמים מהעונות המצולמות. בהקשרים לא רלוונטיים ניתן לכנותן גם פָּנים בלבד.
Light engine קטר בודד
Lorry משאית באנגלית בריטית, קרונות משא נקראים trucks
Shunt להעתיק
לשנע
Shunting עיתוק
שינוע
Shunting yard מגרש עיתוק
תחנת מיון
Steam platform פתח יציאת קיטור
פתח אפקט קיטור
פתח קיטור
בעונות המצולמות של הסדרה, אפקט הקיטור נפלט מתחת לקטרים דרך פתחים במסילות (שלעתים לא הוסוו היטב ונראו בקטעים מסוימים)
Stock footage קטע/י ארכיון
Streamlined (בעל מעטה) אווירודינמי דוגמה: כש"המירוץ הגדול" דובב לספרדית, שם השיר "Streamlining" תורגם כ-"Aerodinámico"
Works מפעל
מוסך
Yard מגרש
Advertisement