"אני כן מצטערת... על כך שלא הקשבתָ לי!"
— אמילי (תרגום חופשי)


תומס, אמילי ומפלסת השלג (באנגלית: Thomas, Emily and the Snowplough) הוא הפרק השמיני של העונה השמינית.

עלילה

הגיע החורף, ובַשלוחה של תומס מחליטה אמילי "לעזור" לו בכך שהיא תאמר לו מה הוא עושה לא בסדר. תחילה היא אומרת לו לְהַאֵט כשהוא עובר לידה בְּמִתקן הפחם ומבקשת ממנו שלא לדבר עם ילדים כשהוא ממלא מים, מאחר שהם מעכבים אותו. תומס סבור ש"עזרתה" של אמילי אינה אלא מטרד חוזר ונשנה, ועל כן הוא מחליט להתעלם ממנה מאז ואילך.

למחרת יוצא תומס לַמחצבה מוקדם בַּבוקר על מנת להוביל קרונות אבנים לַנמל. עם זאת, כשהמפקח השמן מגיע ומודיע כי שלג כבד קַרֵב וכל הקטרים נדרשים לשאת מפלסות שלג, אמילי מציינת שתומס כבר עובד ואינו יודע על התדרדרות מזג האוויר. המפקח השמן מסכים עם אמילי ומבקש ממנה להודיע לתומס כי הוא נדרש להצטייד בַּמפלסת שלו. לאחר שהמפלסת של אמילי מותקנת, היא יוצאת לחפש את תומס.

תומס מאושר כשהוא ממלא מים בְּמיית'ווייט עם קרונות לַמחצבה, עד שאמילי מגיעה ואומרת לו פעמיים שיהיה עליו להצטייד בִּמפלסת השלג שלו. תומס מתעלם מאמילי בְּכוונה וטוען שמזג האוויר בסדר. לאחר שהוביל את הקרונות לַמחצבה יוצא תומס לַמחלבה. אלא שעננים מצטברים בִּמהירות ושלג מתחיל לרדת, דבר המקשה על מסעו של תומס בְּמידה ניכרת. השלג נערם עד מהרה ותומס נתקע בערימת שלג ליד תא איתות. תומס מרגיש עצוב בְּעוד השלג מצטבר סביבו, עד שהוא שומע צפירה - אלא שמתברר לו כי אמילי הגיעה לְעזרתו. אמילי מאשימה את תומס בְּכך שלא הקשיב לה, והוא מאשים אותה בהיותה שתלטנית מִדַי. תומס מנסה לדרוש התנצלות מאמילי, אבל היא מוטרדת רק מן העובדה שהוא לא הקשיב לה.

עם שובם לְמחסן הקטרים טידמת' גוער המפקח השמן בתומס על כך שלא שמע לְהוראותיו. אך אמילי מודה כי היא הזניחה את העובדה שהמפקח השמן דרש את התקנת המפלסת. מתוך תדהמה והפתעה מכך ששני הקטרים לא הקשיבו לו דורש המפקח השמן מאמילי לעזור לתומס בהתקנת מפלסת השלג שלו. בְּסופו של דבר מודה תומס לאמילי על שהודתה בטעותה, והשניים מסכימים להקשיב זה לזו.

דמויות

מקומות

טריוויה

  • על פי סדר ההפקה, פרק זה הוא השביעי של העונה השמינית.

שגיאות

  • גלגליה של אמילי מחליקים זמן מה לאחר שהיא רואה את תומס בתוך השלג ועוצרת.

גלריה


Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.