תומספדיה
Advertisement
תומספדיה
IsraeliEngine.png

ערך זה עוסק בְּנושא/ים שלא תורגמו לעברית (לפחות לא לעת עתה), או שלא ידוע אם גרסה עברית (רשמית) קיימת. אי לכך, המידע להלן עשוי שלא לשקף את הגרסה הרשמית, בְּמידה שקיימת.


ערך זה עוסק בסרט. ייתכן שהתכוונתם לשיר, לספר או לספר האחר.


תעלומה בהרים הכחולים (באנגלית: Blue Mountain Mystery) הוא סרט באורך מלא של "תומס הקטר וחברים" שהופץ ב-DVD וב-Blu-ray בספטמבר 2012.

עלילה

זהו יום עמוס בְּמחצבת ההרים הכחולים, וכשפקסטון מתרחק מאוון עם קרונותיו המלאים נופלת אבן הראשה מִגשר בלונדין. רנייאס נוסע לכיוון הגשר החלש עם רכבת הצפחה הכבדה שלו, ומשקל הקרונות גורם לו להידחף לעבר הגשר. רנייאס בדיוק מספיק לחצות את הגשר בְּטרם הוא קורס. רנייאס מאבד שליטה ודוהר לאורך המסילה בִּמהירות אדירה, תוך שהוא מתנגש בְּחומות בדרכו. כשרנייאס עוצר, הוא שרוט מאוד אבל לא נפגע. לפקסטון, לעומת זאת, לא היה מזל רב ושִׁברֵי האבנים מהגשר הורידו אותו מן המסילה. פקסטון זקוק לְתיקונים בִּדחיפות.

תומס עובד בַּשלוחה שלו עם אנני ועם קלרבל, ולפתע מכונית קטנה ואדומה שנושאת את המפקח השמן מגיחה מהפנייה ומתנודדת. תומס מופתע, אך המפקח השמן מסביר לו שזה וינסטון, הקרונית החדשה שלו לִבדיקת מסילות. המפקח השמן מודיע לתומס שפקסטון נקלע לִתאונה וכי על תומס לעבוד בְּמחצבת ההרים הכחולים במקומו.

תומס ממהר לַמחצבה ומבלה את יומו בְּעבודה קשה עם חבריו הצרים. עם רדת הערב מוביל תומס את קרונותיו לנמל ברנדאם וחוזר לְמחסן הקטרים טידמת' בַּלילה. למחרת בַּבוקר מעתיק תומס קרונות בַּמחצבה כשלפתע מגיח קטר ירוק ומסתורי מתוך מנהרה. תומס מציג את עצמו, אך הקטר הקטן והירוק לא משיב לו ובורח לְמנהרה אחרת. תומס שואל את סר הנדל מיהו הקטר הירוק, אך סר הנדל אומר לתומס שאולי הוא ראה קרון שיצא משליטה ועוזב. אחר כך רואה תומס את הקטר הירוק מוביל קרונות צפחה. הוא שואל את רנייאס מי הקטר, אבל רנייאס לא יודע. מאוחר יותר רואה תומס את הקטר הקטן והירוק מגיח מאחורי מחסן. תומס קורא אליו, אך הקטר בורח. תומס מחליט לשאול את ראסטי על הקטר הירוק, אבל הדיזל הקטן אומר לתומס שזאת אולי הייתה עֵז הרים ועוזב בִּמהירות. תומס מתקרב לעבר סקארלווי בְּתקווה שהוא יוכל לספר לו על הקטר הירוק. בדיוק אז מופיע הקטר הירוק שוב ונעצר בְּחריקה. הקטר הקטן עומד דום ומסתכל על תומס ואחר כך בורח לעבר מנהרה.

בדיוק אז יוצא רנייאס מהמנהרה וחוסם את דרכו של הקטר הקטן בטעות. רנייאס צועק "מצטער, לוק!" ותומס שומע אותו. תומס ממשיך לעקוב אחר הקטר הקטן, אבל גם סר הנדל ופיטר סם חוסמים אותו כשלוק מתנגש בסר הנדל. אחר כך רנייאס מפנה לו דרך, והקטר הקטן בורח חזרה לַמנהרה. תומס ניגש לסקארלווי ושואל אותו מיהו לוק, למה הוא תמיד בורח ולמה אף אחד לא מדבר עליו. סקארלווי מחליט שמכיוון שתומס הוא חבר, מותר לגלות לו את הסוד. סקארלווי מספר לו שלפני זמן רב עשה לוק דבר מה רע מאוד, ושהוא סבור כי במידה שמישהו ימצא אותו הוא יגורש מסודור לעולם ועד.

אותו לילה שואל תומס את חבריו בְּמחסן טידמת' מהו הדבר החמוּר ביותר שקטר מסוגל לעשות. הקטרים מתאמצים לחשוב ופרסי נזכר בַּפעם שהוא ניסה להתגנב מאחורי הקרונות אך התנגש בְּעגלת מזוודות ולכלך את עצמו ואת המפקח השמן בריבה. הנרי חושב על הפעם שהוא סירב שהגשם יהרוס את צבעו ונשאר בתוך מנהרה, אך לבסוף נכלא מאחורי חומת לְבֵנים. תומס נזכר בַּפעם שהוא עבר על שלט "סכנה" ונפל לתוך מכרה. ג'יימס מציין את הפעם שדיזל דחף את קרונות עצי הג'וֹבִּי לתוך הים. הכל מסכימים שאף אחד מאלה לא היו חמוּרים דיים כדי להצדיק גירוש.

למחרת, מחצבת ההרים הכחולים עמוסה עד מאוד. רוקי מפנה את האבנים מִגשר בלונדין. תומס מגיע ומוצא את רנייאס שמתלונן לסקארלווי שהוא צריך להיצבע מחדש לאחר תאונתו. תומס מספר לסקארלווי שהוא התייעץ עם חבריו וכולם החליטו כי שום דבר אינו חמוּר דיו כדי להצדיק גירוש של קטר לִצמיתות. סקארלווי מחמיר סבר ושואל את תומס אם הוא סיפר לחבריו על לוק. תומס אומר שהוא לא סיפר להם עליו וכי הוא רוצה לעזור ללוק ולהתיידד איתו. סקארלווי מרוצה מכך והוא מתחיל לנסוע לאחור. הוא אינו רואה את רוקי שמרים סלעים על אותה מסילה. תומס מזהיר אותו וסקארלווי בדיוק מספיק לעצור. סקארלווי מודה לתומס, שמאושר שסקארלווי בוטח בו.

בְּעת שתומס עובד יוצא לוק ממחבואו ונעצר ליד תומס. לוק מתנצל שהוא הסתתר ואומר לתומס שהוא היה מפוחד. אחר כך שואל לוק את תומס אם הם יוכלו להתיידד. תומס מרוצה מאוד ושני הקטרים עובדים בְּצוותא בשביעות רצון. לפתע מהדהד צליל צופר ברחבי המחצבה. הדבר מפחיד את לוק, שמיד בורח להסתתר. וינסטון מגיח מהפנייה כשבתוכו המפקח השמן ומר פרסיבל והוא עוצר ליד תומס. שני המפקחים מודים לתומס על עבודתו הקשה ומודיעים לו שפקסטון כבר תוקן והוא יחזור לְתפקידיו הרגילים בַּמחצבה. בזאת יוצא וינסטון לדרכו. תומס מתקרב לַמנהרה של לוק ונפרד ממנו לשלום. תומס שואל את לוק מה הוא עשה שגרם לו לחשוש שמא יגורש מסודור. הקטר הקטן מבטיח לספר לתומס בתנאי שהוא לא יספר לְאף אחד. תומס מסכים לשמור על סודיות ולוק מספר לו שהכל קרה כשלוק הגיע לראשונה לְסודור. על סיפון האונייה שנשאה אותו היה קטר צהוב שדיבר בְּשפה זרה שלוק לא הבין. כשהם הגיעו לַנמל רצו העובדים להרים את הקטר הצהוב קודם, אבל לוק התרגש וביקש שירימו אותו קודם. עובדי הנמל הסכימו. לוק קוטע את דבריו בְּפחד. תומס מבקש מלוק להמשיך, והוא מספר לתומס שהקטר הצהוב נפל לתוך הים בגללו. אחר כך נזכר לוק שהיה עליו לנסוע לְמוסך הקיטור, אך מחשבותיו היו נתונות רק לַקטר הצהוב. הקטר הצהוב נשאר זמן רב בתוך הים, ועד שהוציאו אותו הוא כבר היה חלוד והרוס. הקטר הצהוב מעולם לא נראָה שוב ולוק שיער שהוא בוודאי כבר נשלח לְמפעל ההתכה מאחר שהוא לא היה כשיר. לפתע שומע תומס את סקארלווי צועק על פקסטון, שמגיח מאחורי כמה קרונות. תומס שואל מה פקסטון עושה, והוא מגמגם שהוא הגיע להחליף את תומס ופקסטון ממהר מהמקום. תומס מסתכל חזרה לעבר לוק, אך הקטר הקטן נעלם. תומס קורא קריאת פְּרידָה אחרונה לתוך המנהרה ועוזב.

למחרת בַּבוקר מבקש תומס מִטובי לעבוד בְּקו השלוחה שלו בזמן שהוא יִצא לחפש את הקטר הצהוב. בְּמוסך הדיזל מבחין תומס בִּשלל חלקי קטרים, אך אף אחד מהם אינו צהוב. כשתומס יוצא לְקדמת המגרש, הוא שומע משהו שגורם לו לִצמרמורת. פקסטון מספר לדיזל את כל מה שהוא שמע על לוק ועל מה שהוא עשה לפני כל השנים. דיזל מסרב בְּתוקף שקטר המסוגל להפיל קטר אחר לתוך הים ישאר על אדמות האי. הוא אומר לפקסטון שהם יספרו לַמפקח השמן, שיספר לַמפקח הרזה, וביחד הם יגרשו את לוק לעולם ועד. תומס אינו רוצה לשמוע מילה נוספת ובורח מהר ככל שהוא יכול. דיזל רואה את תומס ואומר לפקסטון שעליהם לגלות מה תומס זומם.

כשתומס ממהר לאורך המסילה, הוא נזכר שלוק אמר שהקטר הצהוב החליד לאחר האירוע. מכך הוא מסיק שקטר שהחליד היה נשלח לְמוסך הקיטור. כשתומס נכנס לַמוסך, הוא שואל את ויקטור אם הוא זוכר שהוא תיקֵן קטר צהוב שנפל לתוך הים ודיבר בְּשפה זרה. ויקטור קופא במקומו וצועק משפט בספרדית. תומס מבין שוויקטור היה הקטר הצהוב שנפל לתוך הים. תומס מתעקש שוויקטור יספר לו מה אכן קרה. על כן לוקח ויקטור נשימה עמוקה ומספר לתומס את הסיפור. עד שהוא מגיע לַסוף, הסיפור זהה למה שלוק סיפר קודם. ויקטור מספר לתומס שגל גדול שבר את השרשראות החלשות שקשרו אותו לַסיפון. ויקטור זוכר שהוא צעק לעבר הפועלים, אך הם לא הבינו את שפתו. תוך שהמנוף הרים את לוק, הוא התנדנד מִקצה הקרס ובכך התנגש בוויקטור, שלא יכול היה לעשות דבר כדי להימנע מליפול לתוך הים. בשל מזג האוויר הסוער נשאר ויקטור זמן רב מתחת לַמים, וכשהוציאו אותו היה מצבו אנוּש.

מאחר שאף אחד לא הבין אותו החליט ויקטור ללמוד אנגלית, ומאחר שהיה עליו להיצבע מחדש הייתה מילתו הראשונה "red" (אדום), הצבע החדש שהוא בחר לעצמו.

תומס ממהר מִמוסך הקיטור ונחוש להגיע לְמחצבת ההרים הכחולים לפני פקסטון ודיזל. בדרכו לַמחצבה הוא רואה את דיזל עם פקסטון, שמספר לסר טופְּהם הַאט את מה שפקסטון סיפר לו. אלא שסר טופְּהם הַאט לא יודע על מה הוא סח והוא מורה על דיזל לדחוף את מייביס לְמוסך הדיזל לְתיקונים ועל פקסטון לעבוד בַּמחצבה. לאחר שדיזל ופקסטון עזבו ממהר תומס לַמחצבה. כשתומס מגיע יוצא לוק כדי לקדם את פניו, ותומס מכריז שהוא דיבר עם ויקטור על האירוע, עד שהוא נקטע וסקארלווי שואל אותו מה הוא עשה. סקארלווי קוטע אותו ומספר לתומס שהוא הבטיח שלא להזכיר את לוק לשאר הקטרים. כל הקטרים כועסים על תומס, וביניהם לוק. כולם מספרים לתומס שהם הפסיקו להחשיב אותו כחברם. אחר כך כשצופרו של דיזל מהדהד ברחבי המחצבה, הוא עוצר מאחורי תומס כשפקסטון מאחוריו. דיזל מביט למעלה ורואה את לוק בְּראש גבעה. תומס מבקש מהקטרים הקטנים שלא להקשיב לדיזל ומבקש מהם לתת לו להסביר, אך הוא יודע שהם כבר לא יתנו לו לספר את גרסתו מאחר שתומס אכזב אותם ואת לוק.

תומס ניגש לתחתית הגבעה ומפציר ברוקי להרים אותו אל המשטח של אוון על מנת לאפשר לו להגיע ללוק ולהסביר לו. אוון מתחיל למשוך את תומס במעלה הגבעה באיטיות. דיזל צועק לעבר לוק ומסביר לו שתומס כבר לא יוכל לעזור לו וכי הוא יאלץ לעזוב את סודור. לוק מאמין לדיזל ומתרחק כשתומס עולה לכיוונו. כשתומס מגיע לְראש המתלול, הוא מזנק מהמשטח כדי לרדוף אחרי לוק, אבל תומס שכח שהמסילות העליונות מיועדות לְקטרים צרים בלבד. תומס מנסה לעלות חזרה לַמשטח, אך גלגליו מאבדים אחיזה. במקום זאת מתגלגל תומס קדימה, ובמהרה הוא מתנדנד מעל לִקצה הצוק.

הקטרים הקטנים רואים שתומס בצרה, וכולם מיד שוכחים לכעוס ובמקום זאת דואגים לו. לוק מתחבר מאחורי תומס ומכריז שעליו לנסות להציל את חברו. תומס צוחק מרוב הרגעה, אך מתברר לו שהוא טרם ניצל לחלוטין. כשתומס עולה חזרה לַמשטח של אוון מחליק לוק אף הוא לעבר המשטח. המשטח חורק תחת משקלם של שני הקטרים ויוצא משליטה. שני הקטרים צונחים לעבר הקרקע בִּמהירות מלחיצה. אוון מושך את הכננת על מנת לְהַאֵט את המשטח. לבסוף נעצר המשטח בְּחבטה בְּמפלס נמוך יותר של המחצבה. כל הקטרים עולצים וצופרים מרוב אושר שאף אחד לא נפגע. עם זאת, אף אחד מהם לא מבחין שפקסטון נעלם.

לפתע מגיע וינסטון עם סר טופְּהם הַאט ועם מר פרסיבל. סר טופְּהם הַאט נזעם לגלות שתומס יוצר בלבול ועיכובים בַּמחצבה, במקום לעבוד בַּשלוחה שלו. המפקח הרזה מורה על רוקי להוריד את תומס ואת לוק. דיזל מספר לַמפקח השמן שלוק דחף קטר לתוך הים. לתומס אין די זמן לענות בְּטרם פקסטון נכנס לַמחצבה כשהוא דוחף את ויקטור על גבי קרון שטוח. ויקטור הגיע להיפגש עם קטר שהוא לא ראה מזה זמן רב מאוד. ויקטור מספר ללוק שהוא לא הפיל אותו מהאונייה, אלא שהוא החליק וזו הייתה תאונה. לוק אינו מאמין שוויקטור הוא אותו קטר שנפל לתוך הים, עד שוויקטור מדבר בִּשפתו המקורית. סר טופְּהם הַאט מבין שדיזל טעה, והוא מספר לו כי תמיד חשוב לגלות את הסיפור המלא, היות ומה שקרה באמת הוא החשוב באמת. מר פרסיבל מברך את לוק ומוסיף אותו לַצי שלו, וסר טופְּהם הַאט אומר לתומס שהוא גאה בו וסולח לו על שהוא לא עָבַד בַּשלוחה שלו. לוק שמח לראשונה מזה זמן רב ואומר לִשני המפקחים שתומס הוא גיבורו, וגם חברו.

כעבור כמה ימים ניגש תומס לְמוסך הקיטור. לוק נמצא שם עם ויקטור, והשני מתלוצץ שהוא "מצא" קטר צהוב. אחר כך יוצא רנייאס מִמוסך הקיטור ומחייך. הוא נצבע מחדש בְּצבע צהוב בהיר. תומס מחייך אליו חיוך רחב; צבע חדש ובהיר אכן מסמל לְחבריו חיים חדשים, ותומס וכולם צוחקים.

דמויות

דמויות שהוצגו לראשונה

מקומות

מדבבים

הממלכה המאוחדת, אוסטרליה וניו זילנד

ארצות הברית וקנדה

טריוויה

 • ספיישל זה מתרחש בין העונות החמש עשרה והשש עשרה אבל יצא לאחר העונה השש עשרה, ככל הנראה בשל סדר ההפקה.
 • ספיישל זה הוקרן בְּבתי קולנוע מובחרים בארצות הברית, בַּממלכה המאוחדת, בגרמניה ובאוסטרליה.
 • בְּסרט זה נרשם סופם של מספר דברים:
 • הספיישל האחרון שנכתב על ידי שרון מילר.
 • הספיישל האחרון בהנפשת אולפני ניטרוגן.
 • הספיישל האחרון שסופר על ידי מייקל אנג'ליס בַּממלכה המאוחדת, מייקל ברנדון בארצות הברית ופובל דיסינג בדנמרק.
 • הספיישל האחרון שבו ז'ול דה ג'ונג דיבבה את מייביס ומייקל ברנדון את דיזל בארצות הברית.
 • הספיישל האחרון שבו הקריין דיבר יותר מהדמויות.
 • הספיישל האחרון שטרם דובב לעברית עד "ההרפתקה מתחילה".
 • בְּסרט זה נרשמה גם תחילתם של דברים רבים:
 • הספיישל הראשון שסופר על ידי מייקל דה ג'ונג בהולנד ועל ידי פיליפ קארל בצרפת ובקוויבק.
 • הספיישל הראשון שבו דייוויד בדלה מדבב את ויקטור גם בדיבוב הבריטי.
 • השימוש הראשון בְּשפה נוספת בַּגרסאות האנגליות: ויקטור מדבר ספרדית.
 • הפעם הראשונה מאז העונה החמישית שהקטרים של רכבת סקארלווי תקשרו עם קטרי רוחב תקני אחרים מלבד תומס וג'יימס.
 • הספיישל הראשון שהכיל פתח דבר לפני הפתיח.
 • ספיישל ההנפשה הממוחשבת הראשון שבו כל המדבבים בַּגרסה הבריטית, כמו גם חלק מצוות הגרסה האמריקאית, מדבבים דמות אחת לפחות בִּשתי הגרסאות.
 • הספיישל הראשון מאז "התגלית הגדולה/המופלאה" ששירים הושמעו בְּמהלכו, במקום בְּסופו. זהו גם הראשון שהכיל למעלה משיר אחד מאז אותו ספיישל.
 • הספיישל הראשון (והיחיד עד כה) שבו גורדון אינו מדבר.
 • תפקידי הדיבור הראשונים של רנייאס ושל פיטר סם בְּסרט.
 • הספיישל הראשון שבו הירו אינו מופיע מאז הופיע לראשונה ב"גיבור הפסים".
 • תפקיד הדיבור הראשון של ראסטי מאז הפרק "האיש בהרים" מהעונה השתים עשרה.
 • תפקיד הדיבור הראשון של ג'יימס בדיבוב היפני מאז "גיבור הפסים".
 • הספיישל הראשון שבו סטיבן קינמן דיבב את פקסטון, במקום קית' ויקהאם.
 • הופעתם הראשונה של רכבת סקארלווי והקטרים הצרים ותפקיד הדיבור הראשון של מר פרסיבל מאז הפרק "דחוף אותי, אמשוך אותך". זהו גם האזכור הראשון לשמו האמיתי של מר פרסיבל מאז.
 • הספיישל הראשון שהכיל סצנה בְּאמצע כותרות הסיום.
 • בְּסרט זה נרשמו התחלות מעטות עבור אנני וקלרבל:
 • מייקל לג הצטרף לְצוות המדבבים.
 • זהו הספיישל היחיד בהשתתפות בן סמול בְּתפקיד אוון.
 • זוהי הופעתו היחידה של לוק בְּעידן אולפני ניטרוגן.
 • תסריט הספיישל נערך על ידי אנדרו ברנר, שהחליף את שרון מילר ככותב הראשי בין העונות השבע עשרה והעשרים ואחת.
 • נעשה שימוש בְּשחזורים ממוחשבים של סצנות מהפרקים "הסיפור העצוב של הנרי", "(במורד) המכרה" ו"צעיף לפרסי" ובְּפלאשבק מהספיישל "הצלה מהאי מיסטי".
 • ניתן לראות גרוטאה של הקטר מבית "מרקלין" כשתומס נכנס לְמוסך הדיזל.
 • שמו הזמני של הסרט באנגלית היה "The Runaway Engine" (מילולית: "הקטר הבורח").
 • אולפני ניטרוגן פרסמו לַציבור את סצנת "קריסת גשר בלונדין ואובדן השליטה של רנייאס" והדגימו את שלושת השלבים השונים שעברה הנפשת הסרט לפני הגרסה הסופית. בַּשלב הראשון (סקצית הסטוריבורד) נפלו שני הקרונות האחרונים מהרכבת של רנייאס בְּעת קריסת גשר בלונדין, דבר שהחמיר את השימוט של פקסטון. הקרונות הנופלים הוסרו טרם התחיל השלב השני בהפקה. כמו כן, אבן הראשה שנופלת ליד פקסטון בַּגרסה הסופית נוחתת בדיוק על המסילה מלפניו בַּשלב הראשון.
 • ספיישל זה יצא בְּאותה שנה שבה אב הטיפוס של ויקטור, מינאז מס' 1173, ניצָל מטחנת הסוכר ע"ש קרלוס מנואל דה סספדס.
 • הסצנה שבה תומס יורד בְּמעלית הקרונות של אוון שאבה השראה מאירוע אמיתי שאירע לְקטר מסדרת L של מנינג וורדל בשנת 1925.
 • בְּסרטון הבונוס החינוכי על ההבדלים בין רוחבי המסילות שנכלל בהפצת ה-DVD וה-Blu-ray הוזכרה רכבת קולְדי פֶל לראשונה בְּסדרת הטלוויזיה.
 • הגרסה האמריקאית מואטת ומוסיפה שתי דקות נוספות לאורך הספיישל. הדבר גרם לעיוות שמע הסרט. עם זאת, הגרסה האמריקאית הופצה גם ב-iTunes ללא תקלה זו.
 • בדיבוב הצרפתי שונתה שפת האם של ויקטור מספרדית ליוונית.
 • כשתומס מתרסק לתחתית המתלול על המשטח של אוון, עיניו מסתובבות בְּדומה לעיניהם של הדגמים המצולמים.

שגיאות

 • שרשרת מקיפה את קצה האונייה שנושאת את ויקטור ואת לוק, אך השרשרת נעלמת בְּעת פריקתו של לוק מהאונייה.
 • כשהקטרים הצרים עולים לַטרסה כדי להתרחק מתומס, צבעו של רנייאס כבר אינו שרוט.
 • פקסטון אינו מחובר לַקרונות כשהוא עוזב לאחר שהקשיב לסיפורו של לוק.
 • כשתומס שומע את דיזל מדבר עם סר טופְּהם הַאט, המסילה שעליה נמצא תומס נגמרת בְּאוטם מסילה.
Advertisement