FANDOM


MC BUNN הוא בית קפה קטן בקרוסבי שהופיע לראשונה בספר "דאק וקטר הדיזל", במהלך חילוצו של דאק מתאונתו בַּמספרה. בְּסדרת הטלוויזיה הופיע MC BUNN בַּפרק "גילוח קרוב" מהעונה השנייה, ובְהופעות קמע בַּפרקים "פרות" ו"ברזל ישן".

בְּסדרת ההנפשה הממוחשבת נמצא סניף של MC BUNN בְּתחנת נאפפורד. מדי יום מוגשים בו מזון חם, תה וסוגי כיבוד אחרים.

גלריה

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.