Thomas the Tank Engine Wikia
Advertisement
Thomas the Tank Engine Wikia

4'8½" (1,435 mm; standard gauge)